تعیین مناطق در معرض خطر بیماری‌های مشترک انسان و دام در استان خوزستان
1. تعیین مناطق در معرض خطر بیماری‌های مشترک انسان و دام در استان خوزستان

داریوش رحیمی؛ آفاق کاظمی؛ علی براتیان

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 117-128

چکیده
  سلامت و رفاه انسان از مهم‌ترین اهداف اجرای برنامه‌های توسعه و فلسفه‌های بنیانی تلاش انسان در زندگی است. علاوه بر آن انسان سالم یکی از الزامات اساسی برای رشد و اعتلای جامع است. سلامت انسان در اثر عوامل ...  بیشتر