بررسی میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی(دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان)
1. بررسی میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی(دهستان استرآباد شمالی شهرستان گرگان)

حمید برقی؛ احمد تقدیسی؛ رقیه تازیکی؛ زلیخا نادرخانی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 155-174

چکیده
  مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت زنان در فعالیت های مختلف بیانگر آن است که زنان با داشتن توان و تجربه نقش تعیین کننده ای در فعالیتهای مختلف کشاورزی دارند وبررسیها از حضور موثر آنها در اقتصاد وتولید خبر ...  بیشتر
بررسی تاثیر ICT روستایی بر توسعه روستایی بخش انگوران
2. بررسی تاثیر ICT روستایی بر توسعه روستایی بخش انگوران

سید اسکندر صیدائی؛ احمد تقدیسی؛ زلیخا نادرخانی؛ رقیه تازیکی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 33-48

چکیده
  امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو جدایی ناپذیر برای توسعه جوامع بشری شده و نیاز به آن برای توسعه روز به روز محسوستر می‌شود. با توجه به اینکه حدود یک سوم جمعیت ایران در مناطق روستایی زندگی می‌کنند ...  بیشتر