تأثیر بازارچه‌های مرزی بر ارتقاء شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین مطالعة موردی: مرز باشماق مریوان
1. تأثیر بازارچه‌های مرزی بر ارتقاء شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین مطالعة موردی: مرز باشماق مریوان

سیدعلی بدری؛ علیرضا دربان آستانه؛ سیما سعدی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 41-62

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.102384.1041

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازارچه‌های مرزی بر ارتقاء شاخص‌های اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین خاو و میرآباد، زریوار و سرکل در شهرستان مریوان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ...  بیشتر
بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد
2. بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد

صابر صدیقی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.81442.0

چکیده
  آگاهی از نسبت کاربری‌ها و نحوۀ تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم‌ترین عوامل در برنامه‌ریزی‌هاست. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می‌توان تغییرات آتی را پیش‌بینی کرد و اقدامات لازم را انجام داد. هدف ...  بیشتر
ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی مرزی (مطالعه موردی:‌استان ایلام)
3. ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان نواحی مرزی (مطالعه موردی:‌استان ایلام)

علیرضا دربان آستانه

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 129-156

چکیده
  به عقیده کارشناسان، وجود امنیت در یک جامعه به همان اندازه مهم است که احساس امنیت در آن جامعه و چه بسا احساس امنیت در جامعه مهم‌تر از وجود امنیت است؛ چرا که واکنش‌های فرد در جامعه بستگی به میزان دریافت ...  بیشتر