تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد
1. تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد

مهدی جوانشیری؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمدالله سجاسی قیداری

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 119-148

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.120020.1443

چکیده
  طرح مسئله: کاربری اراضی، پدیده‌ای پویا با تغییرات زمانی و مکانی ناشی از فشارهای انسانی و توسعه است. آگاهی از نحوة استفاده از تغییرات کاربری و بررسی علل و عوامل آنها در چند دورة زمانی برای برنامه‌ریزان ...  بیشتر
شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند
2. شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.111118.1217

چکیده
  گردشگری، یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعة فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. گردشگری با اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم و درنتیجه کسب درآمد برای مقاصد گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد این مناطق ...  بیشتر
بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران)
3. بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعة سکونتگاه‌های روستایی (نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران)

علی اکبر عنابستانی؛ حسن گیاهی؛ مهدی جوانشیری

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.108017.1132

چکیده
  اقامتگاه‌های بوم‌گردی چند سالی است در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ و دارای آثار تاریخی و طبیعی شکل‌ گرفتند و سازمان‌های متولی از آنها حمایت می‌کنند. از سویی نیز مشکلات شهرنشینی و فطرت طبیعت‌دوست آدمی، ...  بیشتر
بررسی تأثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعة کالبدی سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان کلاردشت
4. بررسی تأثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعة کالبدی سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان کلاردشت

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ سمیرا کاویانی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81534.0

چکیده
  گردشگری روستایی و پیرو آن گردشگری خانه‌های دوم نتیجة تحولات گستردة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پس از جنگ جهانی دوم است. در کشور ما، به‌ویژه در نواحی کوهستانی مجاور شهرهای بزرگ و همچنین در سواحل ...  بیشتر
مقایسه تطبیقی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در مکان‌یابی بهینه ساختمان‌های بلندمرتبه (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد)
5. مقایسه تطبیقی روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در مکان‌یابی بهینه ساختمان‌های بلندمرتبه (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد)

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ زهرا عنابستانی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-24

چکیده
  پدیده بلندمرتبه‌سازی در شهرهای بزرگ جهان درنتیجه رواج اندیشه مدرنیسم در معماری و شهرسازی گسترش یافت و در همراهی با رشد جمعیت، کمیابی زمین و مشکلات توسعه افقی در شهرها رواج پیدا نمود؛ بنابراین، مکان‌یابی ...  بیشتر