تحلیلی بر پراکنش فضایی - مکانی مؤسسات مالی و اعتباری و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: شهر اردبیل)
1. تحلیلی بر پراکنش فضایی - مکانی مؤسسات مالی و اعتباری و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

محمد حسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.104490.1081

چکیده
  مؤسسات مالی و اعتباری از جمله مهمترین کارکردهای اقتصادی شهری است که زمینه‌ی رقابت بین شهری و درون شهری را در بین محلات شهر مهیا می‌سازد. از این رو الگوی توزیع فضایی این تسهیلات و رعایت توزان در مکان‌یابی ...  بیشتر
سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی کاربری‌های آموزشی شهر اردبیل
2. سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی کاربری‌های آموزشی شهر اردبیل

ابراهیم فیروزی مجنده؛ محمد حسن یزدانی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21638

چکیده
  رشد شتابان فیزیکی و جمعیتی شهر اردبیل در چند دهه اخیر موجب افزایش نیاز به امکانات و تسهیلات عمومی ازجمله تسهیلات آموزشی شده است. ناتوانی سیستم مدیریت شهری در برآوردن این نیازها، برهم خوردن نظام توزیع ...  بیشتر