بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای (مطالعه موردی منطقه 1 شهر اصفهان)
1. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای (مطالعه موردی منطقه 1 شهر اصفهان)

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شیوا حاجی آقاجونی کاشی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 129-152

چکیده
  توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند در بلندمدت بدون اینکه خسارتی به محیط زیست وارد کند تداوم یابد. توسعه شهری پایدار به توازن بین ابعاد مختلف اجتماعی، زیست محیطی شهر و توسعه همزمان آن‌ها اشاره دارد. شهر ...  بیشتر
بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای منطقه 13 اصفهان
2. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای منطقه 13 اصفهان

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شهره مولایی بیرگانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 119-142

چکیده
  معرفی و کاربرد شاخص‌های توسعه پایدار ضرورتی است که در کشور ما کمتر به آن توجه شده است، بدین معنا که با توجه به روند سریع شهری شدن گستره وسیعی از فضاهای جغرافیایی ایران، با تعادل بنیادین در اکثر شهرها، ...  بیشتر