لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)
1. لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)

علی عشقی چهاربرج؛ محمد حسن یزدانی؛ احمد آفتاب

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 95-116

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81398.0

چکیده
  سیاست توسعه درون‌زای شهری، از سیاست‌های سه‌گانه توسعه شهری است که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم، ازجمله اسکان سرریز جمعیت شهری و ارتقای سرانه‌های خدمات شهری باشد و مادامی‌که در شهر ظرفیت ...  بیشتر
سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی کاربری‌های آموزشی شهر اردبیل
2. سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی کاربری‌های آموزشی شهر اردبیل

ابراهیم فیروزی مجنده؛ محمد حسن یزدانی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21638

چکیده
  رشد شتابان فیزیکی و جمعیتی شهر اردبیل در چند دهه اخیر موجب افزایش نیاز به امکانات و تسهیلات عمومی ازجمله تسهیلات آموزشی شده است. ناتوانی سیستم مدیریت شهری در برآوردن این نیازها، برهم خوردن نظام توزیع ...  بیشتر