بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر بروز بیماری سالک جلدی در شهرستان‌های گیلانغرب و کرمانشاه طی سال‌های 1395-1385
1. بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر بروز بیماری سالک جلدی در شهرستان‌های گیلانغرب و کرمانشاه طی سال‌های 1395-1385

مجید غیاث؛ شهره مرادپور؛ سمیه کریمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 45-60

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.112756.1283

چکیده
  طرح مسئله: شرایط آب‌وهوایی هر منطقه در پراکندگی بیماری‌ها نقش مهمی دارد. بیماری سالک ازجمله بیماری‌هایی است که شرایط آب‌وهوایی در پراکندگی آن نقش داشته است. این بیماری در ایران در بعضی مناطق جغرافیایی ...  بیشتر
بررسی رابطه عوامل مؤثر اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در شهرستان قصرشیرین
2. بررسی رابطه عوامل مؤثر اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در شهرستان قصرشیرین

حجت اله یزدانپناه؛ علی براتیان؛ سمیه کریمی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 69-86

چکیده
  بیماری سالک از جمله بیماری­هایی است که در مناطق گرمسیری استان کرمانشاه گزارش شده­است. شهرستان قصرشیرین از جمله این مناطق گرمسیری است که در سال­های اخیر با گسترش بیماری سالک جلدی (لیشمانیوز پوستی) ...  بیشتر