ارزیابی و تحلیل وضعیت اشتغال در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان)
1. ارزیابی و تحلیل وضعیت اشتغال در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید بهارستان)

حمیدرضا وارثی؛ اسماعیل کمالی باغراهی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 57-76

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21630

چکیده
  رشد روزافزون جمعیت شهرها، مسائل و مشکلات بسیاری ازجمله آلودگی هوا، بیکاری، توسعه ناموزون و ... را برای شهرها به وجود آورده است. اگرچه برنامه‌ریزان امور شهری، ایجاد شهرهای جدید را یکی از راه‌های حل مسائل ...  بیشتر