پیش‌بینی و شبیه‌سازی الگوی توسعة فضایی - کالبدی شهر چابهار در چشم‌انداز سال 1420 با بهره‌گیری از الگوی سلول‌های خودکار و RS
1. پیش‌بینی و شبیه‌سازی الگوی توسعة فضایی - کالبدی شهر چابهار در چشم‌انداز سال 1420 با بهره‌گیری از الگوی سلول‌های خودکار و RS

غلامعلی خمر؛ عبدالرشید نمازی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81480.0

چکیده
  گسترش روزافزون شهرها، افزایش مهاجرت به آن‌ها و رشد بی‌رویة جمعیت، لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی فضایی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی توسعة شهرها برای برنامه‌ریزی و تأمین امکانات لازم ...  بیشتر
ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS
2. ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS

غلامعلی خمر؛ صدیقه سرگلزایی

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، ، صفحه 35-50

چکیده
  عموماً ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهری است و همچنین سازگاری و ناسازگاری بین کاربری‌های شهری به دلیل تأثیرات مثبت و منفی است که کاربری‌های همسایه بر روی ...  بیشتر