تحلیل تغییرات اشتغال در شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی ـ رهیافت تغییر سهم و مکان
1. تحلیل تغییرات اشتغال در شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی ـ رهیافت تغییر سهم و مکان

ایرج تیموری؛ هادی حکیمی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21632

چکیده
  در طول تاریخ، شهرها همواره محرک و بنیان رشد و توسعه اقتصاد ملی بوده‌اند. آگاهی از روش کار اقتصاد شهر در همه سطوح برنامه‌ریزی ضروری است. روش تغییر سهم و مکان[1] یکی از روش‌های مهم تحلیل اقتصاد منطقه‌ای ...  بیشتر
سنجش مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی شهروندی در محلات نوبنیاد شهری مطالعه موردی: محله یاغچیان کلان‌شهر تبریز
2. سنجش مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی شهروندی در محلات نوبنیاد شهری مطالعه موردی: محله یاغچیان کلان‌شهر تبریز

هادی حکیمی؛ فاطمه زادولی؛ شاهرخ زادولی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 105-126

چکیده
  رفتار شهروندی و سرمایه اجتماعی دو مقوله مهم و بین‌رشته‌ای هستند که امروزه در حوزه مدیریت شهری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. در جهان امروز سرمایه اجتماعی به‌مثابه یک کل عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های ...  بیشتر