نقش «سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهره‌برداران در مدیریت طرح‌های ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها نمونة پژوهش: رودخانة سیمره
1. نقش «سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» بهره‌برداران در مدیریت طرح‌های ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها نمونة پژوهش: رودخانة سیمره

اصغر صالحی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 66-76

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.120595.1455

چکیده
  «سرمایة اجتماعی» و «هویت اجتماعی» ازجمله اصلی‌ترین عوامل تداوم زندگی اجتماعی محسوب می‌شوند. سرمایة اجتماعی با تسهیل فرایند همکاری افراد برای دستیابی به اهداف مشترک، باعث صرفه‌جویی بیشتر ...  بیشتر
بررسی تطبیقی نقش بهره‌برداران در مدیریت حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و دایمی استان خوزستان
2. بررسی تطبیقی نقش بهره‌برداران در مدیریت حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و دایمی استان خوزستان

اصغر صالحی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 75-86

چکیده
  رودخانه‌ها سرمایه‌ای ملی و از منابع آبی مهم کشور در زمینه‌های کشاورزی، اقتصادی، صنعتی، ترابری، بهداشتی، آشامیدنی و تفریحی هستند و حفاظت از آن‌ها ضروری است؛ با وجود این، تاکنون پژوهش‌های اقتصادی ...  بیشتر