تبیین مدل انگیزة گردشگران با استفاده از مدل‌سازی ساختاری در شهر طرقبه
1. تبیین مدل انگیزة گردشگران با استفاده از مدل‌سازی ساختاری در شهر طرقبه

مهدی مودودی ارخودی؛ یونس غلامی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 67-82

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.114576.1331

چکیده
  صنعت گردشگری، صنعتی رو به رشد و پردرآمد است که توجه بسیاری از برنامه‌ریزان را به خود معطوف کرده است. یکی از عوامل رشد و توسعة این صنعت، شناسایی نیاز گردشگران براساس انگیزه‌های آنان است؛ از این رو شناسایی ...  بیشتر
امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول
2. امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ محمدرضا بسحاق؛ معصومه جهانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.101284.1011

چکیده
  طرح مسئله: امروزه بیشتر فضاهای عمومی شهری و خیابان‌ها به دلیل افزایش بی‌رویة وسایل نقلیه و وابستگی الگوی زندگی شهری به آنها به‌شدت زیر سلطة ماشین درآمده و همین امر موجب بروز مشکلات فراوانی در مسائل ...  بیشتر