لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)
1. لزوم برنامه‌ریزی توسعه درونی با تأکید بر پایداری شهری (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)

علی عشقی چهاربرج؛ محمد حسن یزدانی؛ احمد آفتاب

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 95-116

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81398.0

چکیده
  سیاست توسعه درون‌زای شهری، از سیاست‌های سه‌گانه توسعه شهری است که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم، ازجمله اسکان سرریز جمعیت شهری و ارتقای سرانه‌های خدمات شهری باشد و مادامی‌که در شهر ظرفیت ...  بیشتر
بررسی تأثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی آذربایجان غربی با استفاده از GIS
2. بررسی تأثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی آذربایجان غربی با استفاده از GIS

احمد آفتاب؛ اردوان قربانی؛ علی‌اکبر تقیلو؛ واله سلطان زاده

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 37-60

چکیده
  باستانشناسی به عنوان نظامی علمی برای پردازش مدلها و ایجاد قیاس‌های منطقی و بازسازی محیط طبیعی، وامدار جغرافیاست و به صورت جدایی ناپذیری در بازسازی محیط طبیعی گذشته استقرارهای انسانی با چشم‌انداز و ...  بیشتر