نقش مدیریت منابع آب بر معیشت پایدار خانوارهای نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان مزرعه شمالی و جنوبی شهرستان آق‌قلا
1. نقش مدیریت منابع آب بر معیشت پایدار خانوارهای نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان مزرعه شمالی و جنوبی شهرستان آق‌قلا

عبدالقیوم منتظری؛ بهمن صحنه؛ عبدالعظیم قانقرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.122008.1478

چکیده
  کمبود آب یکی از بزرگترین چالش‌های قرن حاضر بوده و با توجه به رشد روز افزون جمعیت، مصرف و تقاضا برای آب به خصوص برای روستاییان که اغلب در بخش کشاورزی فعالیت دارند، همواره رو به افزایش است. چنین وضعیتی موجب ...  بیشتر
تحلیل مکانی ـ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله‌مراتب روستایی در شهرستان آق‌قلا
2. تحلیل مکانی ـ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله‌مراتب روستایی در شهرستان آق‌قلا

عبدالحمید نظری؛ بهمن صحنه؛ علی سقر

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21628

چکیده
  بازارهای ادواری هفتگی از قدیم در شهرهای مختلف رواج داشته و یکی از مشخصه‌های اصلی شهرها شناخته می‌شده است. در چند دهة اخیر این بازارها که یکی از پدیده‌های نوظهور در جغرافیای اقتصادی و اجتماعی است، به‌سرعت ...  بیشتر