بررسی تاثیر امواج گرمایی بر تعداد مراجعات قلبی عروقی شهر بندرعباس
1. بررسی تاثیر امواج گرمایی بر تعداد مراجعات قلبی عروقی شهر بندرعباس

حجت اله یزدان پناه؛ عذری صالحی فرد؛ جعفر گلشاهی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 45-62

چکیده
  بیماری‌های قلبی عروقی شایع‌ترین علت مرگ‌ومیر و مهم‌ترین عامل ازکارافتادگی در بیشتر کشورها و همچنین ایران هستند. عوامل مختلفی در ابتلا و تشدید این بیماری دخیل هستند که شرایط جوی و تغییرات آن ازجمله ...  بیشتر