امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول
1. امکان‌سنجی اجرای طرح پیاده‌مداری با تأکید بر شاخص حمل‌ونقل شهری؛ نمونة موردی: خیابان امام خمینی شهر دزفول

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ محمدرضا بسحاق؛ معصومه جهانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.101284.1011

چکیده
  طرح مسئله: امروزه بیشتر فضاهای عمومی شهری و خیابان‌ها به دلیل افزایش بی‌رویة وسایل نقلیه و وابستگی الگوی زندگی شهری به آنها به‌شدت زیر سلطة ماشین درآمده و همین امر موجب بروز مشکلات فراوانی در مسائل ...  بیشتر
بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند‌کردن محلات شهری (مطالعة موردی: محلة بازار شهر کاشان)
2. بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند‌کردن محلات شهری (مطالعة موردی: محلة بازار شهر کاشان)

محسن شاطریان؛ اکرم محمدی؛ زهرا مومن بیک

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.102258.1037

چکیده
  رویکرد توانمند‌کردن در اواخر دهة 1980 و اوایل 1990 در کشورهای آمریکا و هلند مطرح شد و در باززنده‌سازی محلات فرسودة تاریخی برای ارتقای کیفیت سکونت استفاده شد. در دهه‌های گذشته، بافت‌های مرکزی قدیمی شهرها ...  بیشتر
سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز
3. سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ سمیرا شفیعی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21637

چکیده
  نیاز به امنیت، از بنیادی‌ترین نیازهای انسان در هر محیطی است که آرامش، رشد، شکوفایی، بروز استعدادها و خلاقیت‌ها و نیل به همه کمالات انسانی در سایه آن محقق می‌شود. به تعبیر برخی دانشمندان، مسئله امنیت ...  بیشتر