ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک‌های شهر اهواز با مدل رضایت - اهمیت
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مردم از پارک‌های شهر اهواز با مدل رضایت - اهمیت

احمد پوراحمد؛ بهار حبیبیان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 61-80

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.81102.0

چکیده
  ماهیت پیچیدة شهرهای امروز فراهم‌کردن کیفیت‌های مورد انتظار و بر مبنای سلایق ساکنان شهرها را دشوار کرده است و مدیریت شهری بدون ارزیابی و پایش فضاهای عمومی و همگام‌سازی آنها با نیاز مخاطبان قادر نخواهد ...  بیشتر
تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی بافت‌های فرسودة شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی: منطقة 10 شهرداری تهران)
2. تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی بافت‌های فرسودة شهری در برابر زلزله (مطالعة موردی: منطقة 10 شهرداری تهران)

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ علیرضا صادقی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109941.1178

چکیده
  یکی از مهم‌ترین الزامات، پرداختن به مسائل کالبدی بافت‌های مسکونی در شهرها، تبیین مفهوم تاب‌آوری و پیرو آن مقاوم‌سازی این بافت‌ها در مواجهه با حوادث و مخاطرات احتمالی است. قلمرو پژوهش حاضر منطقة 10 ...  بیشتر
قابلیت سنجی تحلیل خدمات شهری با استفاده از تکنیک VIKOR (مطالعه موردی شهر بناب)
3. قابلیت سنجی تحلیل خدمات شهری با استفاده از تکنیک VIKOR (مطالعه موردی شهر بناب)

احمد پوراحمد؛ محمد علی خلیجی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  خدمات شهری در شهرها و به خصوص در محلات در شکل گیری نظام‌های شهری نقش بسیار مهم و حیاتی ایفا می‌کنند. هم چنانکه لازمه توسعه پایدار در شهرها و محلات شهری وجود خدمات شهری می‌باشد. امروزه مشکلات ناشی توزیع ...  بیشتر