تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد
1. تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد

مهدی جوانشیری؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمدالله سجاسی قیداری

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 119-148

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.120020.1443

چکیده
  طرح مسئله: کاربری اراضی، پدیده‌ای پویا با تغییرات زمانی و مکانی ناشی از فشارهای انسانی و توسعه است. آگاهی از نحوة استفاده از تغییرات کاربری و بررسی علل و عوامل آنها در چند دورة زمانی برای برنامه‌ریزان ...  بیشتر
سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو)
2. سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو)

حمدالله سجاسی قیداری؛ امین فعال جلالی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.107906.1129

چکیده
  اغلب مسائل زیست‌محیطی ریشه در رفتارهای نادرست انسان‌ دارد. از جمله عوامل تأثیرگذار در بروز این رفتارها کمبود آگاهی و سواد زیست‌محیطی است که ناپایداری و تخریب محیط‌زیست و منابع را به دنبال داشته است. ...  بیشتر
بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر زیست‌پذیری جوامع محلی (مطالعه موردی: دهستان‌های گیلوان و چورزق در استان زنجان)
3. بررسی آثار اجرای طرح‌های هادی روستایی بر زیست‌پذیری جوامع محلی (مطالعه موردی: دهستان‌های گیلوان و چورزق در استان زنجان)

حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ سمیه صانعی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 77-96

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21634

چکیده
  یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای ساماندهی و توسعه روستاهای کشور، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است که با هدف توسعه و عمران روستاها، تأمین و توزیع عادلانه امکانات و خدمات بهزیستی و عمومی، ...  بیشتر
ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی(مطالعه موردی: بخش کن – دهستان سولقان)
4. ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی(مطالعه موردی: بخش کن – دهستان سولقان)

محمد ادبی ممقانی؛ فضیله خانی؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ سعیده فرخی سیس

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 55-78

چکیده
  گردشگری روستایی با وجود برخورداری از ماهیت‌های متفاوت، در همه شرایط دارای بار فرهنگی عظیمی می‌باشد. این اثرگذاری و اثرپذیری فرهنگی در هر دو جامعه میزبان و میهمان مشاهده می‌شود که بستگی به شرایط اجتماعی، ...  بیشتر
سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت
5. سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت

حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ نسرین جعفری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 103-126

چکیده
  امروزه گردشگری روستایی از بخش‌های مهم در فعالیت‌ها‌ی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی اجتماعات انسانی بشمار می‌رود که دارای تاثیرگذاریهای مثبت و منفی بر روی محیط زندگی انسانی بوده و به لحاظ تاثیرگذاری ...  بیشتر