پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مجموعه شهری مشهد با استفاده از سلول‌های خودکار و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
1. پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی در مجموعه شهری مشهد با استفاده از سلول‌های خودکار و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی

هاشم داداش پور؛ نریمان جهانزاد

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21627

چکیده
  زمین مکان برهم‌کنش، تبادل و تداخل منافع گروه‌های مختلف اجتماعی است. سازمان فضایی از طریق زمین، نحوه استفاده از آن و عینیت‌یافتن برخورد نیروها بر آن، یعنی ساخت محیط مصنوع، شکل می‌گیرد. اگرچه تغییر کاربری ...  بیشتر
تحلیل الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در منطقه کلان‌شهری تهران
2. تحلیل الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در منطقه کلان‌شهری تهران

هاشم داداش پور؛ امیررضا میری لواسانی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 123-146

چکیده
  مناطق کلان‌شهری به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور در مقایسه‌ی دیگر شیوه‌های سکونت انسانی دارای روند شکل‌گیری و گسترش سریع‌تری در عرصه‌های مختلف است. هر منطقه‌ی کلان‌شهری با توجه به ویژگی‌ها و شرایط محیطی ...  بیشتر
بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه منطقه‌ای با رویکرد آینده‌نگاری منطقه‌ای، مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی، ایران
3. بررسی و تحلیل عوامل کلیدی موثر بر توسعه منطقه‌ای با رویکرد آینده‌نگاری منطقه‌ای، مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی، ایران

مهدی بزاززاده؛ هاشم داداش پور؛ شریف مطوف

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 79-104

چکیده
  آینده‌نگاری منطقه‌ای، نوعی از آینده‌نگاری است که با تمرکز بر محدوده سرزمینی خاص، در یک قلمرو جغرافیایی زیرملی با هدف اتخاذ تصمیمات معین جهت تحقق آینده مطلوب عملیاتی می‌گردد. بر این اساس پیاده سازی ...  بیشتر