تحلیل فضایی نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از خدمات شهری با الگوهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره
1. تحلیل فضایی نواحی شهر بروجرد از نظر برخورداری از خدمات شهری با الگوهای تصمیم‌گیری چند‌معیاره

حجت شیخی؛ سحر منصوری؛ داود نصراللهی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81129

چکیده
  کی از موضوعات بررسی در شهرهای امروزی دستیابی به توسعة پایدار است. از راهکارهای رسیدن به توسعة پایدار، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت و امکانات و خدمات موجود در شهر است. هدف این مقاله تعیین میزان ...  بیشتر
بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)
2. بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

حجت شیخی؛ طاهر پریزادی؛ بیژن ورمزیار

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 17-32

چکیده
  اگر امروزه توسعه روستایی را راهبردی بدانیم که به­ منظور بهبود زندگی اقتصادی، اجتماعی، محیطی و... گروه خاصی از مردم به مرحله اجرا در آمده است، در این صورت رابطه معناداری میان شرح وظایف دهیاران و توسعه ...  بیشتر
مکان یابی فضای سبز شهری(پارک‌های درون شهری) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 9 کلانشهر مشهد)
3. مکان یابی فضای سبز شهری(پارک‌های درون شهری) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 9 کلانشهر مشهد)

طاهر پریزادی؛ حجت شیخی؛ مریم ابراهیم پور

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، ، صفحه 111-134

چکیده
  پدیده شهرنشینی پدیده‌ای در حال پیشرفت است و تحلیل مکان مناسب و نحوه توزیع جغرافیایی فضای سبز شهری در توسعه و آینده شهر نقش به سزایی دارد. انتخاب مکان مناسب برای پارک‌ها و فضاهای سبز شهری، که در تداوم ...  بیشتر
تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای و سطح بندی نظام شهری در منطقه زاگرس
4. تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای و سطح بندی نظام شهری در منطقه زاگرس

حجت شیخی؛ احمد شاهیوندی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، ، صفحه 21-40

چکیده
  کشور ایران نظیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل تمرکز جمعیت و فعالیت در چند نقطه روبرو است. روند رو به رشد شهر نشینی در دهه‌های اخیر، همگام با مهاجرت‌های شدید روستا- شهری و همزمان با سیر تحولات ...  بیشتر