تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن
1. تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن

صدیقه کیانی سلمی؛ عباس امینی فسخودی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81267.0

چکیده
  خشکسالی بلایی طبیعی است که از دیرباز در پهنة وسیعی از کشورهای مختلف، به‌دفعات به وقوع پیوسته و همواره خسارات گوناگونی از خود بر جای گذاشته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اجتماعی متأثر از کمبود منابع ...  بیشتر
سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز
2. سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ سمیرا شفیعی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21637

چکیده
  نیاز به امنیت، از بنیادی‌ترین نیازهای انسان در هر محیطی است که آرامش، رشد، شکوفایی، بروز استعدادها و خلاقیت‌ها و نیل به همه کمالات انسانی در سایه آن محقق می‌شود. به تعبیر برخی دانشمندان، مسئله امنیت ...  بیشتر