سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر
1. سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ الهه زارع؛ فاطمه قاسمپور

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 57-72

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.103857.1069

چکیده
  امروزه هدف همة کوشش‌های مدیریت شهری در زمینة افزایش خدمات، جلب رضایت بیشتر شهروندان است و این امر به‌ویژه برای شهرداری‌ها، هدف ایده‌آل بزرگی است و بخش عمده‌ای از آن با ارائة خدمات به شهروندان محقق ...  بیشتر
فراتحلیل مقاله‌های علمی - پژوهشی در مجله‌های جغرافیایی ایران در بازة زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ (نشریه‌های‌ مطالعه‌شده: «جغرافیا و توسعه»، «تحقیقات جغرافیایی» و «فضای جغرافیایی»)
2. فراتحلیل مقاله‌های علمی - پژوهشی در مجله‌های جغرافیایی ایران در بازة زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ (نشریه‌های‌ مطالعه‌شده: «جغرافیا و توسعه»، «تحقیقات جغرافیایی» و «فضای جغرافیایی»)

رحیم بردی آنامرادنژاد

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21641

چکیده
  تحلیل و بررسی فعالیت‌‌های علمی یک جامعه، نقش مهمی در برجسته‌کردن نقاط ضعف و قوت این‌گونه فعالیت‌ها دارد و زمینه را برای کاهش موانع پیشرفت علمی فراهم می‌‌کند. این مقاله به منظور تحلیل روش‌ها و موضوعات ...  بیشتر
ارزیابی نقش سکونتگاه‌های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس)
3. ارزیابی نقش سکونتگاه‌های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس)

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ غلامرضا ملکشاهی؛ عبدالحمید محمدی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 65-86

چکیده
  یکی از زمینه های ناپایداری توسعه شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه، سکونتگاه های غیررسمی می باشد. این سکونتگاه ها ضمن آن‌که سیمایی آشفته و بی نظم در بخش خاصی از شهر بوجود می آورند، لطمات اجتماعی ، اقتصادی ...  بیشتر
تحولات اجتماعی 50 سال اخیر در بین عشایر ترکمن (مطالعه موردی: بندر ترکمن)
4. تحولات اجتماعی 50 سال اخیر در بین عشایر ترکمن (مطالعه موردی: بندر ترکمن)

رحیم بردی آنامرادنژاد

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، ، صفحه 37-60

چکیده
  جامعه عشایری ایران که تا آغازقرن حاضر(ه. ش) نقش تعیین کننده‌ای در اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور داشتند به‌دنبال برخی رویدادهای سیاسی ازجمله سیاست اسکان عشایر توسط رضاشاه اهمیت سابق خود را از دست داده و ...  بیشتر