نویسنده = حمیدرضا وارثی
تحلیل و ارزیابی عملکرد جمعیت‌پذیری شهر‌های جدید (نمونه مطالعه: شهر جدید مهاجران)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 133-154

حمیدرضا وارثی؛ مهدی احمدیان؛ رحیم غلامحسینی


تحلیلی بر طبیعت گردی آبشار مارگون با تأکید بر توسعه پایدار

دوره 3، شماره 2، آبان 1392، صفحه 57-78

حمید رضا وارثی؛ سید علی موسوی؛ یونس غلامی بیمرغ


ساماندهی بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی: شهر شیراز)

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 129-156

حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ نعمت الله رضایی


تحلیل و ارزیابی احساس هویت ساکنین در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید فولاد شهر)

دوره 1، شماره 3، فروردین 1391، صفحه 37-62

حمیدرضا وارثی؛ جابر علی زاده؛ مریم صالحی


تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 49-66

اصغر ضرابی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمد قنبری