آسیب شناسی الگوی جدید مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار (مورد: دهستان شوسف در شهرستان نهبندان)
1. آسیب شناسی الگوی جدید مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار (مورد: دهستان شوسف در شهرستان نهبندان)

مجتبی قدیری معصوم؛ محمد حجی پور؛ محمدامین روستا

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  مساکن روستایی در ایران به لحاظ الگوی ساخت در مرحله گذار از الگوی سنتی به الگوی جدید و مدرن قرار دارد. الگوی جدید ساخت‌وساز مسکن روستایی غالبا برگرفته از الگوی مساکن شهری است که در آن به نوعی سیمای شهر ...  بیشتر
نقش گردشگری روستایی در روابط شهر و روستا در شهرستان طالقان
2. نقش گردشگری روستایی در روابط شهر و روستا در شهرستان طالقان

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 27-48

چکیده
  در بررسی‌های ناحیه‌ای کشورهای در حال توسعه به انواع روابط متقابل بین شهر و روستا اشاره می‌شود. تفاوت‌های فضایی بیشتر می‌تواند ناشی از بهره‌برداری بیشتر شهر از منابع روستایی باشد و تفاوت‌های کمتر ...  بیشتر