نقش گردشگری روستایی در روابط شهر و روستا در شهرستان طالقان
1. نقش گردشگری روستایی در روابط شهر و روستا در شهرستان طالقان

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 27-48

چکیده
  در بررسی‌های ناحیه‌ای کشورهای در حال توسعه به انواع روابط متقابل بین شهر و روستا اشاره می‌شود. تفاوت‌های فضایی بیشتر می‌تواند ناشی از بهره‌برداری بیشتر شهر از منابع روستایی باشد و تفاوت‌های کمتر ...  بیشتر
نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگیِ استان خوزستان، با استفاده از مدل TOPSIS
2. نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگیِ استان خوزستان، با استفاده از مدل TOPSIS

حسنعلی سبکبار؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 83-94

چکیده
  تحوّلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان طی سده‌های اخیر بویژه در زمینه‌ افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه‌راه‌های ارتباطی و وسایل حمل‌و‌نقل، افزایش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعی، منجر به توسعه‌گردشگری ...  بیشتر