ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS
1. ارزیابی سازگاری کاربری اراضی بافت قدیمی شهر زابل با استفاده ازGIS

غلامعلی خمر؛ صدیقه سرگلزایی

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، ، صفحه 35-50

چکیده
  عموماً ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهری است و همچنین سازگاری و ناسازگاری بین کاربری‌های شهری به دلیل تأثیرات مثبت و منفی است که کاربری‌های همسایه بر روی ...  بیشتر
ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS مطالعه موردی زابل
2. ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS مطالعه موردی زابل

خدارحم بزی؛ صدیقه سرگلزایی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 107-120

چکیده
  رشد شتابان شهر و شهرنشینی و گسترش مسائل و مشکلات زندگی شهری باعث شده تا نیاز به حضور فعالانه و تأثیرگذار زنان در عرصه‌های مدیریت شهری بیش از پیش احساس شود. زنان همانطور که امور خانه را که مصداق کوچکی از ...  بیشتر