بهینه سازی مدیریت سیستم اخذ کرایه در سامانه اتوبوس‌های تندروی شهر تبریز (سات)
1. بهینه سازی مدیریت سیستم اخذ کرایه در سامانه اتوبوس‌های تندروی شهر تبریز (سات)

محمد رضا رضائی آقامیرلو

دوره 1، شماره 4 ، بهار 1391، ، صفحه 75-88

چکیده
  در این مقاله که برگرفته از پایان نامه‌ای با عنوان "ارزیابی تحقق پذیری سامانه اتوبوس‌های تندرو در اهداف و راهبردها، نمونه موردی تبریز (سات)" است؛ نسبت به آزمون "میزان استفاده از کارت بلیط الکترونیکی پرداخت ...  بیشتر