بررسی نابرابری توزیع پارک‌ها‏ در بین مناطق شهری تهران بر اساس شاخص تایل
1. بررسی نابرابری توزیع پارک‌ها‏ در بین مناطق شهری تهران بر اساس شاخص تایل

نسرین قبادی

دوره 1، شماره 4 ، بهار 1391، ، صفحه 133-144

چکیده
  درختان و فضاهای سبز نقش مهمی در توسعه شهرها داشته و از عناصر تاثیرگذار در شالوده شهرها محسوب می‌گردند. پارک‌های شهری در حوزه محیط پاک، عنصر مهمی در ایجاد یک شهر پایدار هستند و فرصت‌هایی در زمینه‌های ...  بیشتر