نویسنده = علی اکبر عنابستانی
تحلیل فضایی شاخص‌های شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در کلانشهر مشهد

دوره 13، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 71-96

10.22108/sppl.2023.138037.1732

علی اکبر عنابستانی؛ محسن کلانتری؛ نسیم نیکنامی


تحلیل فضایی شاخصهای شکل‌گیری روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 87-114

10.22108/sppl.2020.123383.1505

حسنعلی جهانتیغ؛ علی اکبر عنابستانی؛ محمودرضا میرلطفی؛ امیدعلی خوارزمی


تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 119-148

10.22108/sppl.2020.120020.1443

مهدی جوانشیری؛ علی اکبر عنابستانی؛ حمدالله سجاسی قیداری


سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی مؤثر بر آن در شهرستان میبد- یزد

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-18

علی اکبر عنابستانی؛ صدیقه بهزادی


بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان بهمئی)

دوره 1، شماره 3، فروردین 1391، صفحه 63-80

علی اکبر عنابستانی؛ حمید شایان؛ ابوالقاسم بنیادداشت