بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان‌های ایران
1. بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان‌های ایران

احمد شاهیوندی؛ محمود محمدی؛ اعظم عباسی مزرعه شاهی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 43-64

چکیده
  شناخت وضعیت مسکن از نظر امکانات و خدمات وابسته و تنوع سکونتگاهی به عنوان ابزاری توانا در افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی دولت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات منطقه‌ای می‌باشد. در این پژوهش استان‌های ...  بیشتر
سنجش شاخص‌های مؤثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان)
2. سنجش شاخص‌های مؤثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان)

محمود محمدی؛ احمد شاهیوندی؛ آرزو ایزدی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 107-124

چکیده
  سنجش مطلوبیت محلات مسکونی برای شناخت الگوی زندگی شهری بسیار با اهمیت است. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت، به عنوان یکی از اهداف اساسی سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری بدل شده است. مهمترین مسأله­ای ...  بیشتر
تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای و سطح بندی نظام شهری در منطقه زاگرس
3. تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای و سطح بندی نظام شهری در منطقه زاگرس

حجت شیخی؛ احمد شاهیوندی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، ، صفحه 21-40

چکیده
  کشور ایران نظیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل تمرکز جمعیت و فعالیت در چند نقطه روبرو است. روند رو به رشد شهر نشینی در دهه‌های اخیر، همگام با مهاجرت‌های شدید روستا- شهری و همزمان با سیر تحولات ...  بیشتر