تحلیل توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمانشاه
تحلیل توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمانشاه

محمدرضا پورمحمدی؛ بهزاد رنجبرنیا؛ کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  همه شاخه‌های دانش بشری، هر یک به نحوی عامل توسعه را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده‌اند و هر کدام به نحوی توانسته‏اند گوشه‌هایی از واقعیت‌ها را نشان دهند. در این میان شاید تنها شاخه‌ای از علوم که می‌تواند ...  بیشتر