نویسنده = محمدرضا پورمحمدی
تحلیل توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-26

محمدرضا پورمحمدی؛ بهزاد رنجبرنیا؛ کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی