توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان
1. توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان

محمدرضا محبوب فر؛ سیروس شفقی؛ علی زنگی آبادی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 109-132

چکیده
  گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. شهرستان کاشان با وجود شرایط جغرافیایی و تاریخی ...  بیشتر