نویسنده = اصغر ضرابی
تحلیلی بر وضعیت مسکن استان اصفهان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-62

اصغر ضرابی؛ محمود محمودزاده


تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 101-116

اصغر ضرابی؛ ملیحه ایزدی