تحلیل ساختار فضایی– کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد نوسازی و بهسازی(مطالعه موردی: بافت فرسوده‌ شهر دوگنبدان)
1. تحلیل ساختار فضایی– کالبدی بافت فرسوده شهری با رویکرد نوسازی و بهسازی(مطالعه موردی: بافت فرسوده‌ شهر دوگنبدان)

جمال محمدی؛ سیروس شفقی؛ محمد نوری

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 105-128

چکیده
  فرسودگی واقعیتی است که تاکنون بیشتر شهرهای با سابقه و تاریخی ایران، تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند. آنچه مسلم است، در این گونه شهرها این مسئله، رشد بافت شهری را مختل کرده و آن را به پیرامون سوق می‌دهد و ...  بیشتر
توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان
2. توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان

محمدرضا محبوب فر؛ سیروس شفقی؛ علی زنگی آبادی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 109-132

چکیده
  گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در جهان، در ردیف یکی از سه منبع درآمدی اول به شمار می آید ولی در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. شهرستان کاشان با وجود شرایط جغرافیایی و تاریخی ...  بیشتر