بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای منطقه 13 اصفهان
1. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای منطقه 13 اصفهان

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شهره مولایی بیرگانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 119-142

چکیده
  معرفی و کاربرد شاخص‌های توسعه پایدار ضرورتی است که در کشور ما کمتر به آن توجه شده است، بدین معنا که با توجه به روند سریع شهری شدن گستره وسیعی از فضاهای جغرافیایی ایران، با تعادل بنیادین در اکثر شهرها، ...  بیشتر
ساماندهی و اصلاح حریم شهر اصفهان (نمونه موردی: منطقه رهنان)
2. ساماندهی و اصلاح حریم شهر اصفهان (نمونه موردی: منطقه رهنان)

مهری اذانی؛ مهدی مومنی؛ آناهیتا سلطانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 41-66

چکیده
  رهنان در دهه‌های اخیر به علت رشد بی رویه جمعیت و مهاجرپذیری دارای توسعه فیزیکی شدیدی بوده است. این روند ناشی از تاَثیرات متقابل این حوزه شهری با حوزه شهری اصفهان و نواحی روستایی پیرامون خود است و هم چنین ...  بیشتر