دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز 1392 
6. تحلیلی بر طبیعت گردی آبشار مارگون با تأکید بر توسعه پایدار

صفحه 57-78

حمید رضا وارثی؛ سید علی موسوی؛ یونس غلامی بیمرغ


9. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای منطقه 13 اصفهان

صفحه 119-142

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شهره مولایی بیرگانی


مقاله پژوهشی

11. تحلیل فضایی و سطح‌بندی نواحی روستایی منطقه اورمانات بر اساس شاخص‌های اشتغال

صفحه 157-180

احمد تقدیسی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی؛ آزاد آریان‌پور