نویسنده = ابراهیمی، شهروز
تعداد مقالات: 1
1. سیاست موازنه‌سازی عربستان در برابر ایران در یمن

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 105-122

10.22108/sppl.2019.119020.1420

مرتضی همتی؛ شهروز ابراهیمی؛ مهناز گودرزی