نویسنده = بخشی نژاد، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ظرفیتهای گردشگری برای توسعه مناطق روستائی استان چهار محال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

10.22108/sppl.2020.116552.1374

محمود بخشی نژاد