نویسنده = اکبری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی توسعة فیزیکی شهر قائن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 67-84

10.22108/sppl.2019.114824.1336

احمد اسدی؛ ابراهیم اکبری؛ نجمه شفیعی