نویسنده = یزدان پناه، حجت الله
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر امواج گرمایی بر تعداد مراجعات قلبی عروقی شهر بندرعباس

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 45-62

حجت اله یزدان پناه؛ عذری صالحی فرد؛ جعفر گلشاهی


2. بررسی رابطه عوامل مؤثر اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در شهرستان قصرشیرین

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 69-86

حجت اله یزدانپناه؛ علی براتیان؛ سمیه کریمی


3. تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 121-144

عباس حسنوند؛ مریم سلیمانی تبار؛ حجت الله یزدان پناه