نویسنده = نیک شعار، مرجان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی اولویت جاذبه‌های گردشگری بیرجند

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-106

10.22108/sppl.2018.111118.1217

مهدی مودودی ارخودی؛ مهدی جوانشیری؛ مرجان نیک شعار