نویسنده = عباسی مزرعه شاهی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان‌های ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 43-64

احمد شاهیوندی؛ محمود محمدی؛ اعظم عباسی مزرعه شاهی