نویسنده = کرمی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر توزیع فضایی کاربری فضای سبز شهر اسلام‌آباد غرب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 93-110

10.22108/sppl.2018.105582.1097

سید رامین امینی نژاد؛ محسن سقایی؛ امیر کرمی