نویسنده = میری لواسانی، امیررضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در منطقه کلان‌شهری تهران

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 123-146

هاشم داداش پور؛ امیررضا میری لواسانی