نویسنده = عبدالهی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق 9گانه شهر شیراز با استفاده از مدل LQ در محیط GIS

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 63-82

علی اصغر عبدالهی؛ حسین غضنفرپور؛ زهره رضایی