نویسنده = محمدی، عبدالحمید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش سکونتگاه‌های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 65-86

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ غلامرضا ملکشاهی؛ عبدالحمید محمدی