نویسنده = عظیمی، نورالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر وام مسکن روستایی در کیفیت ساخت و سازهای جدید مسکونی مطالعه موردی شهرستان شفت

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 127-142

نورالدین عظیمی؛ نادر زالی؛ محمد رضا فاروقی