نویسنده = قاسمی، فروغ
تعداد مقالات: 1
1. الگوی فضایی حوادث ترافیک درون شهری در شهر شیراز

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 117-132

کرامت اله زیاری؛ فضل اله کریمی قطب آبادی؛ فروغ قاسمی