نویسنده = سوری، فرشاد
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه روستایی با تأکید بر گروه‌های هدف کشاورزی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 19-36

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فرشاد سوری؛ مهدی چراغی